Aktuality

Přečtěte si aktuality a zajímavosti ze světa olejů a maziv, aditiv, nemrznoucích chladících směsí a doplňků pro osobní i nákladní vozy, autobusy, stavební a zemědělské stroje a průmysl.

Kromě novinek zde najdete i tipy k údržbě automobilů, vybrané rady od zkušených odborníků i perličky ze života společnosti Top Oil Services.

03/2020

Proč jsou nasycené syntetické esterové oleje číslo 1 pro hydraulické kapaliny.

...čtěte v odborném článku pana Ismail Madrane z Q8Oils

Esterové oleje se používají jako základové oleje v mnoha aplikacích, protože jsou snadno biologicky rozložitelné a mají specifické vlastnosti. Při použití esterových olejů byste měli pečlivě zvážit specifikace a výhody různých typů esterových olejů.
Kromě uhlovodíků (výrobků z ropy) se jako základové oleje používají také estery karboxylových kyselin. Lze je rozdělit do dvou skupin: syntetické a přírodní (rostlinné oleje, živočišné tuky).

Přírodní esterové oleje vs. syntetické esterové oleje

Esterové oleje mají velmi nízkou tendenci k odpařování, dokonce nižší než u PAO (Polyalphaolefin). Kromě toho mají vynikající dielektrické vlastnosti a nabízejí dobrý nízkoteplotní a vysokoteplotní výkon v motorových olejích.
Přírodní estery jsou snadno biologicky rozložitelné, ale jejich odolnost vůči stárnutí je nízká. Oxidační stabilita syntetických esterových maziv, zejména u nasycených s vysokou čistotou, je mnohem lepší. Tyto sloučeniny jsou však často méně biologicky rozložitelné

Běžné problémy s přírodními esterovými oleji

Hydrolýza je běžným problémem olejů na bázi přírodních esterů. Jedná se o chemickou reakci, při které se ester při styku s vodou rozdělí na alkohol a kyselinu. Při rychlém snižování tlaku hrozí nebezpečí vodní imploze (kavitace), která poškodí kovové části systému.
Dalším obecným problémem maziv na bázi esterů je jejich nižší kompatibilita s elastomery a barvami. Zejména estery s nízkou viskozitou používané jako oleje na zpracování kovů nebo vřetenové oleje s nízkou viskozitou jsou velmi agresivní vůči mnoha tmelům a izolačním materiálům.

O úrovni nasycení esterových olejů

Úroveň nasycení je důležitou charakteristikou, která souvisí s životností esterového oleje. Jednoduše: „nenasycený“ znamená velkou tendenci k oxidaci, zatímco „nasycený“ znamená velmi dobrou odolnost proti stárnutí.
Nenasycené esterové oleje reagují rychleji s vodou a oxidují mnohem rychleji než nasycené esterové oleje. Neznamená to však, že nasycené estery nemají problémy s vodou. Pouze proces tvorby kyselin se vyvíjí pomaleji. Přesto je nutná řádná péče o olej, aby se maximalizovala životnost oleje, minimálně je nutná pravidelná laboratorní analýza.
Nenasycené syntetické estery mají často v hydraulických systémech teplotní problémy. Nejsou proto schválené pro použití některými výrobci přenosných zařízení.

 

Jak zjistit hladinu nasycení esterového oleje?

Jódové číslo, které by mělo být uvedeno v technických údajích a je měřítkem úrovně nasycení oleje.
Jódové číslo menší než 10 znamená nenasycené, zatímco mazivo s hodnotou jódu vyšší než 40 až 90 je nasycený esterový olej.

 

Mísitelnost esterových olejů a účinky na záruku

Míchání biologicky rozložitelných hydraulických olejů není téměř nikdy dobrá volba. Mění technické vlastnosti oleje a může vést k nežádoucím reakcím oleje ve stroji. V extrémních případech se mohou aditiva vysrážet a vytvořit slizkou hmotu, která se může usazovat ve filtru.
To je důvod, proč mísení mohou schvalovat pouze výrobci strojů. Pokud výrobce stroje nebo součásti nedoporučil smíchání, pravděpodobně odmítne držet záruku nebo nárok na náhradu škody a neexistuje žádná možnost, aby byl za ni odpovědný. Někdy výrobci olejů udělují povolení k míchání. To zní dobře, ale v případě poškození nemá žádný vliv na výrobce strojů nebo zařízení. Pokud se podíváte na podmínky záruky stroje, zjistíte, že to vylučuje jakýkoli nárok na záruku při míchání různých hydraulických olejů.

 

Proč jsou nasycené syntetické esterové oleje číslo 1 pro hydraulické kapaliny

Nasycené syntetické esterové hydraulické oleje jsou považovány za ty, které mají po dlouhou dobu používání ty nejlepší výsledky. Lze je vyrábět z obnovitelných i fosilních zdrojů. Jejich předností je stabilita při vysokých teplotách a odolnost proti stárnutí, lepší chování při studeném startu ve srovnání s jinými hydraulickými oleji, velmi dobrá ochrana proti opotřebení a opravdu dobrá kompatibilita s těsnicími materiály, barvami, hadicemi atd.

Hydraulické oleje skupin HEES (Syntetický olej na bázi ekologických esterů hydraulického oleje) založené na nasycených syntetických esterových produktech jsou ty, které se v současné době nejvíce používají jako hydraulické kapaliny.

 

Q8Oils | Ismail Madrane

překlad Josef Třetina

SEZNAM AKTUALIT