Aktuality

Přečtěte si aktuality a zajímavosti ze světa olejů a maziv, aditiv, nemrznoucích chladících směsí a doplňků pro osobní i nákladní vozy, autobusy, stavební a zemědělské stroje a průmysl.

Kromě novinek zde najdete i tipy k údržbě automobilů, vybrané rady od zkušených odborníků i perličky ze života společnosti Top Oil Services.

05/2020

Co je to viskozita a viskozitní index

Zatímco o viskozitě slyšel nejspíš každý už na základní škole, o viskozitním indexu a jeho významu pro oleje a maziva pravděpodobně ne.

Viskozita maziva má velký vliv na výkon a dlouhou životnost vašeho stroje. Výběrem maziva s vhodným viskozitním indexem pro vaši aplikaci může významně snižuje náklady na údržbu a samotné prostoje stroje.

Viskozita oleje určuje jeho tekutost a střihovou stabilitu. Je ovlivněna faktory jako je například kontaminace vodou, pevnými částicemi nebo aditivy. Viskozita může ovlivnit také stárnutí oleje.

Běžně rozdělujeme viskozitu na kinematickou a dynamickou.

Dynamická nebo-li absolutní viskozita, poskytuje informaci o síle potřebné k vytvoření toku maziva, zatímco kinematická viskozita říká, jak rychle mazivo proudí při působení síly. Jednotkou pro dynamickou viskozitu jsou milipascal sekundy (mPa · s) nebo ekvivalentní centipoise (cP), zatímco jednotkou pro kinematickou viskozitu je milimetr čtvereční za sekundu (mm² / s) nebo ekvivalentní centistoky (cSt).

Co je viskozitní index (VI) maziva?

Viskozita oleje je ovlivněna teplotou: čím vyšší je teplota, tím nižší je viskozita. Složení a kvalita oleje určuje, jak moc bude viskozita klesat se zvyšující se teplotou.

Viskozitní index (VI) oleje je rychlost změny viskozity v důsledku změny teploty. Chceme-li vědět, zda mazivo splňuje dané požadavky na základě rozsahu provozních teplot, musíme porozumět co je VI.

Jak je stanoven viskozitní index maziva?

Viskozitní index oleje se stanoví měřením kinematické viskozity při 40 ° C a 100 ° C. Tato měření jsou pak porovnána s výsledky dvou referenčních olejů.

Tradiční minerální základový olej má viskozitní index mezi 95 a 100. VI vysoce rafinovaného minerálního oleje (hydrorafinovaného) může být až 120. Hydrokrakovaný základový olej bude mít VI vyšší než 120, zatímco plně syntetický základový olej může mít VI ještě vyšší.

Na obrázku níže vidíte, jak se mění viskozita (svislá osa) dvou různých maziv v závislosti na teplotě (vodorovná osa). Křivka oleje s vysokým VI je vodorovnější: viskozita zůstává stabilnější v širším teplotním rozmezí.

To znamená, že je žádoucí mazivo s vyšším viskozitním indexem, protože poskytuje stabilnější mazací film v širším teplotním rozmezí.

Rizika maziv s nízkým VI

Maziva s nižším viskozitním indexem mohou mít při určité teplotě vhodnou viskozitu, ale ta se může výrazně snížit, když teplota stoupá. To může vést ke zvýšenému mechanickému tření a opotřebení v důsledku narušení či úplné ztráty olejového filmu.

Při nižších teplotách může mít mazivo s nízkým VI příliš vysokou viskozitu, což má za následek nízký průtok oleje, pomalejší nástup zaolejování a tím počáteční chod „na sucho“ při spuštění zařízení.

Vždy zkontrolujte VI maziva

Aby se zlepšil VI, mohou výrobci vylepšit mazivo určitými přísadami. Lze tedy mazivo sestavit tak, aby splňovalo specifikace výrobce původního zařízení.

Při výběru maziva pro vaši aplikaci doporučujeme vždy zkontrolovat specifikace výrobce zařízení. Je nutné vzít v úvahu klimatické a provozní podmínky provozovaného zařízení zařízení.

Výběrem vhodného maziva s přesným VI bude vaše zařízení pracovat lépe a déle.

Q8Oils nabízí maziva s vysokým VI

Několik příkladů produktů s vysokým VI v rámci produktové řady Q8Oils jsou:

Řada hydraulických olejů Q8 Handel je vhodná pro širokou škálu teplot a aplikací. Díky velmi vysokému VI > 180 má tento hydraulický olej výjimečné průtokové vlastnosti. Vysoká oxidační stabilita zajišťuje prodloužení intervalu výměny olejové náplně a životnost maziva.

Řada syntetických turbínových olejů Q8 Volta byla vyvinuta pro použití v parních a plynových turbínách. Díky vynikající oxidační a tepelné stabilitě je Q8 Volta zvláště vhodný pro extrémní provozní podmínky a vysokoteplotní provoz. S viskozitním indexem > 130 zůstává viskozita stabilní v širokém rozmezí teplot.

SEZNAM AKTUALIT